Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Szukana fraza: jak zmienić adres

Wyniki: 12

Jak dokonać zmiany adresu, nazwiska/imienia, numeru rachunku bankowego lub zmiany

Kategoria: opis sprawy
Data publikacji: 01 sierpnia 2023

Jeśli pobierasz świadczenie z ZUS i zmieniłeś/aś nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do przekazywania korespondencji lub chcesz zmienić sposób wypłaty świadczenia albo numer rachunku...

Jak dokonać zmiany adresu, nazwiska, numeru rachunku bankowego lub zmiany sposobu

Kategoria: opis sprawy
Data publikacji: 01 sierpnia 2023

Jeśli pobierasz świadczenie z ZUS i zmieniłeś/aś nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do przekazywania korespondencji lub chcesz zmienić sposób wypłaty świadczenia albo numer rachunku...

Zmiana danych / korekta płatnika / firmy

Kategoria: artykuł
Data publikacji: 28 kwietnia 2021

Poradnik: "ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej" (pdf, 9425 kB) Poradnik: "ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana...

Zmiana / korekta danych przedsiębiorcy (CEIDG)

Kategoria: artykuł
Data publikacji: 28 kwietnia 2021

Strona CEIDG - Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Poradnik: "ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek" (pdf, 3046 kB) Poradnik: "Ogólne zasady wypełniania i...

Zmiana/korekta danych spółki (KRS)

Kategoria: artykuł
Data publikacji: 28 kwietnia 2021

Ulotka: "Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej" (pdf, 388 kB) Poradnik: "Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych" (pdf, 13253 kB) Poradnik: "ZUS ZAA...

Aktualizacja adresów – dlaczego to ważne

Kategoria: artykuł
Data publikacji: 28 stycznia 2021

WAŻNE! Korespondencję, którą wysyłamy do Państwa, kierujemy na ostatni wskazany przez Państwa adres. Jeśli adres jest nieaktualny, z korespondencją może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W...

Zmiana/korekta danych osoby ubezpieczonej lub członka rodziny

Kategoria: artykuł
Data publikacji: 13 marca 2020

Poradnik: "Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych" (pdf, 13253 kB) Poradnik: "ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/ zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jak...

Jak dokonać zmiany/ korekty danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych ubezpieczonego

Kategoria: opis sprawy
Data publikacji: 13 czerwca 2017

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą możesz zmienić lub skorygować dane wykazane w dokumentach zgłoszeniowych ubezpieczonych i członków rodzin. Ważne! Jeśli podlegasz ubezpieczeniom...

Jak dokonać zmiany/korekty danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych płatnika

Kategoria: opis sprawy
Data publikacji: 29 maja 2017

PRZEJDŹ DO USŁUGI Zmiana/ korekta danych płatnika podlegającego wpisowi do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej. ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany...

Jak dokonać zmiany/korekty danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych płatnika

Kategoria: opis sprawy
Data publikacji: 29 maja 2017

PRZEJDŹ DO USŁUGI Zmiana/korekta danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych płatnika składek podlegającego wpisowi do KRS. ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby...

E-akta pytania i odpowiedzi

Kategoria: faq
Data publikacji: 07 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało opublikowane 31.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495). Szablony dokumentów są udostępnione na...

Jak przebiega kontrola

Kategoria: artykuł
Data publikacji: 07 maja 2018

Kiedy rozpoczynamy kontrolę Inspektor kontroli ZUS rozpoczyna kontrolę od doręczenia płatnikowi składek (lub osobie, która jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek) upoważnienia do...