Ścieżka nawigacji

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ZUS ZWPA

  Formularz ZUS ZWPA

  Wyrejestrowanie płatnika składek

 • ZUS ZIPA

  Formularz ZUS ZIPA

  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

 • ZUS ZAA

  Formularz ZUS ZAA

  Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

 • UWZ

  Wniosek UWZ

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

— 10 Pozycji na stronie
21 - 24 z 24.