Wniosek RZS-P

Opis:

Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
Aktualizacja formularza: 15 marca 2019 r.
Zastąpił formularz ZUS-EZS-P

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek RZS-P.pdf" 214 kB

Wyjaśnienia