Ścieżka nawigacji

Wnioski ubezpieczonego

Wnioski ubezpieczonego

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Wnioski ubezpieczonego

Wnioski ubezpieczonego

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • UIU

  Wniosek UIU

  Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
  Aktualizacja formularza 26 października 2018 r
  Zastąpił formularz ZUS-US-UIU-01

 • UWZ

  Wniosek UWZ

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RZS-U

  Wniosek RZS-U

  Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)
  Aktualizacja formularza wydruku: 21 czerwca 2021 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EZS-U
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • US-7

  Wniosek US-7

  Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RRP

  Wniosek RRP

  Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS