Kanada

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PL-CAN 1

Wniosek PL-CAN 1 (ang)

Wniosek o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu (ang)

PL-CAN 1

Wniosek PL-CAN 1 (franc)

Wniosek o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu (franc)

RL-PL-CAN 1 (DI)

Raport Lekarski do PL-CAN 1 (DI) (ang)

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

IP-PL-CAN 3

Informator pomocniczy do PL-CAN 3 (pol)

Informator pomocniczy do Wniosku o świadczenia dla dziecka z Systemu Rentowego Kanady (pol)

IP-PL-CAN 3

Informator pomocniczy do PL-CAN 3 (ang)

Informator pomocniczy do Wniosku o świadczenia dla dziecka z Systemu Rentowego Kanady (ang)

IP-PL-CAN 3

Informator pomocniczy do PL-CAN 3 (franc)

Informator pomocniczy do Wniosku o świadczenia dla dziecka z Systemu Rentowego Kanady (franc)

PL-CAN 3

Wniosek ZUS PL-CAN 3 (ang)

Wniosek o świadczenia dla dziecka z Systemu Rentowego Kanady (ang)

PL-CAN 3

Wniosek PL-CAN 3 (franc)

Wniosek o świadczenia dla dziecka z Systemu Rentowego Kanady (franc)

K-PLCAN1DI

Kwestionariusz dotyczący świadczeń inwalidzkich z Systemu Rentowego Kanady (ang)

Kwestionariusz dotyczący świadczeń inwalidzkich z Systemu Rentowego Kanady (ang)

K-PLCAN1DI

Kwestionariusz dotyczący świadczeń inwalidzkich z Systemu Rentowego Kanady (franc)

Kwestionariusz dotyczący świadczeń inwalidzkich z Systemu Rentowego Kanady (ang)