Zasiłek macierzyński

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZAS-15

Zaświadczenie ZAS-15

Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

ZAS-24

Zaświadczenie ZAS-24

Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego

ZAO

Wniosek ZAO

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
Aktualizacja formularza: 17 kwietnia 2020 r.

ZAS-39

Oświadczenie ZAS-39

Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

ZAS-40

Zaświadczenie ZAS-40

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

ZAS-58

Wniosek/Skarga ZAS-58

Wniosek o udzielenie wyjaśnień/ Wniosek o wydanie decyzji/ Skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Aktualizacja formularza: 14 czerwca 2019 r.
Zastąpił formularze: ZAS-65 i ZAS-66

ZAS-59

Wniosek ZAS-59

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Aktualizacja formularza: 22 października 2018 r.

ZAS-26

Oświadczenie ZAS-26

Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.