Żołnierz niezawodowy

Żołnierz niezawodowy

Żołnierz niezawodowy:

  • odbywający zasadniczą służbę wojskową,

  • odbywający przeszkolenie wojskowe,

  • pełniący służbę przygotowawczą,

  • pełniący służbę kandydacką,

  • odbywający ćwiczenia wojskowe,

  • pełniący okresową służbę wojskową,

  • pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.