Kalkulator odsetkowy dla płatników składek (w tym ze stawką obniżoną o 50%)

Jesteś płatnikiem i spóźniłeś się z opłaceniem składek? Możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za to opóźnienie według obniżonej stawki o 50%.

Jeżeli chcesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za opóźnienie w opłaceniu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych,

możesz skorzystać z „Kalkulatora odsetkowego dla płatników składek”.

Podaj termin, do którego uregulujesz zaległości. Kalkulator umożliwi Ci naliczenie kwoty należnych odsetek z uwzględnieniem:

 • odsetek, z zapłaty których jesteś zwolniony jako płatnik składek,
 • zasad zaokrąglania odsetek,
 • naliczania odsetek według obniżonej stawki – jeżeli spełnisz podane niżej warunki.

Obniżona stawka ma zastosowanie, gdy:

 • z własnej inicjatywy złożyłeś prawnie skuteczną korektę dokumentów rozliczeniowych, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do ich złożenia,
 • opłaciłeś różnicę składek łącznie z odsetkami z tego tytułu w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Do obliczenia odsetek podaj:

 • kwotę nieopłaconych w terminie składek (na dany fundusz),
 • termin, w którym masz te składki opłacić,
 • dzień, w którym chcesz zapłacić te należności, a następnie wybierz odpowiednio (podstawową lub obniżoną) stawkę odsetek za nieterminowość.

Kalkulator odsetkowy dla płatnik�w składek

pola oznaczone * są obowiązkowe
Pole kwota należnych składek do zapłaty jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole termin płatności jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole data zapłaty zaległości jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole data złożenia korekty jest wymagane

Aby skorzystać z obniżonej stawki odsetek należy spełnić łącznie dwa warunki ustawowe:

 • złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji
 • zapłata całości zaległości podatkowej, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty