Wyrejestrowanie spółki (KRS)

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy (KRS)

Przedsiębiorca zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym zgłasza informacje o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio na wniosku KRS Zaprzestanie wykonywania pozarolniczej działalności bądź na wniosku NIP-8, po uprzednim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych.

Więcej na temat wyrejestrowania spółki z KRS znajdziesz na portalu  biznes.gov.pl.

Dane z wypełnionych wniosków KRS lub NIP-8, CRP-KEP prześle do ZUS.
Na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z zaprzestaniem prowadzenia pozarolniczej działalności sporządzi z urzędu formularz ZUS ZWPA.

Ważne! Aby móc wyrejestrować pozarolniczą działalność, należy wyrejestrować w ZUS osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodziny osoby ubezpieczonej na formularzu ZUS ZCNA.

Wyrejestrowanie wspólników

Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o.o. pełniący funkcję płatnika składek na własne ubezpieczenia w związku z zamknięciem działalności spółki w KRS zobowiązani są do złożenia formularza ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek.
Ponadto wspólnicy mają obowiązek złożyć formularz ZUS ZWUA wyrejestrowujący ich z ubezpieczeń, a także formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący zgłoszonych członków rodziny.