Historia ZUS

Szanowni Państwo, okładka broszury "Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skończy w 2019 r.
85 lat. Powołanie tej instytucji do życia rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego z 24 października 1934 r., poprzedzone uchwaleniem przez Sejm RP w marcu 1933 r. tzw. ustawy scaleniowej, integrujące rozproszone dotąd systemy zabezpieczenia społecznego, było częścią ambitnego projektu modernizacji odrodzonego państwa polskiego. ZUS przez blisko 85 lat swojego istnienia był i pozostaje nadal instytucjonalną podstawą systemu ubezpieczeń społecznych jako jednego z najważniejszych aspektów funkcjonowania polskiej wspólnoty politycznej i obywatelskiej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatą, ale nie wszystkim znaną historią Zakładu.