Historia ZUS

Szanowni Państwo,

altZakład Ubezpieczeń Społecznych skończył w 2014 r. 80 lat. Powołanie tej instytucji do życia rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego z 24 października 1934 r., poprzedzone uchwaleniem przez Sejm RP w marcu 1933 r. tzw. ustawy scaleniowej, integrujące rozproszone dotąd systemy zabezpieczenia społecznego, było częścią ambitnego projektu modernizacji odrodzonego państwa polskiego. ZUS przez 80 lat swojego istnienia był i pozostaje nadal instytucjonalną podstawą systemu ubezpieczeń społecznych jako jednego z najważniejszych aspektów funkcjonowania polskiej wspólnoty politycznej i obywatelskiej. W ciągu 80 lat ZUS wypłacił biliony złotych na emerytury, renty, zasiłki i inne świadczenia. Wypłaty te zawsze odbywały się terminowo.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatą, ale nie wszystkim znaną historią Zakładu.