Współpraca z ZUS z organizacjami o charakterze międzynarodowym i z zagranicznymi instytucjami zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest aktywny na arenie międzynarodowej od początku swego istnienia. W ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja tej aktywności, czego efektem było objęcie przez prezesa ZUS wysokich funkcji w ISSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego) - najstarszej i największej organizacji, zrzeszającej 350 instytucji ze 140 krajów świata. Ta intensyfikacja nie jest przypadkowa - problemy ubezpieczeń społecznych stały się wszak centralnymi kwestiami współczesnego świata.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego

 

 

Europejska Platforma Zabezpieczenia Społecznego

 

 

 

Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników

Międzynarodowa Organizacja Pracy

 

 

 

Komisja Europejska

Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Bank Światowy

Rada Europy

 

 

Zagraniczne instytucje zabezpieczenia społecznego współpracujące z ZUS

Redakcja: Departament Współpracy Międzynarodowej