Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prezes ZUS: przygotowujemy się do wypłaty 13. emerytury

Prezes Zakładu, która w środę (3 marca) była gościem telewizji wPolsce.pl, mówiła m.in. o waloryzacji świadczeń oraz o 13. i 14. emeryturze.

"Przygotowujemy się do wypłaty 13. emerytury wraz z wypłatami świadczeń kwietniowych. To będzie wypłacane z urzędu, nie trzeba będzie składać żadnego wniosku" - powiedziała profesor Uścińska.

"Koszt wypłaty trzynastki dla emerytów i rencistów to 12,5 mld zł. Koszt planowanej na listopad czternastej emerytury szacujemy na 10,5 mld zł" - dodała prezes ZUS.

Profesor Uścińska przypomniała, że Zakład rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Świadczenia wzrosną o ponad 4 proc. "Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia" – dodała.

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 r.

Cała rozmowa z Prezes ZUS znajduje się tutaj (link do strony zewnętrznej)