Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać informacje dotyczące danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu US-7".
 3. Uzupełnij dane według formularza i złóż dyspozycję otrzymania informacji w formie elektronicznej lub papierowej poprzez odbiór osobisty, przez pełnomocnika albo listownie na wskazany adres.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie papierowej, odbierz zaświadczenie osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek US-7 w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE i wybraniu usługi "Złożenie dokumentu US-7".
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 4. W przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, wystawione przez ubezpieczonego imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru wniosku.

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o udzielenie informacji dotyczących danych zgromadzonych na koncie.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru informacji: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na otrzymaniu dokumentu "od ręki".
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Dalsze kroki

 1. Odbierz informacje osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania informacji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek US-7 w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE i wybraniu usługi "Złożenie dokumentu US-7".

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz wniosku lub napisz wniosek o udzielenie informacji dotyczących danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru informacji: w formie papierowej osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru informacji w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika, udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego