Ścieżka nawigacji

Aktualności

Goście z Litwy podpatrują polską e-składkę

Przedstawiciele ZUS i SODRy spotkali się w środę w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby omówić wprowadzenie w Polsce e-składki.

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy korzystają z e-składki, czyli jednego zwykłego przelewu na indywidualny rachunek, zamiast trzech lub czterech osobnych wpłat na poszczególne fundusze. Kwotę przelewu ZUS automatycznie rozksięgowuje na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze.

- Wprowadzenie e-składki było ogromnym wyzwaniem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Udało nam się zrealizować cele i dziś w Polsce nikt nie wyobraża sobie działania systemu ubezpieczeń społecznych bez indywidualnych numerów rachunków składkowych. Staramy się dzielić tą wiedzą i służyć radą naszym kolegom z zagranicy - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu. - W 2019 r. na indywidualne numery rachunków składkowych w ZUS wpłynęło ponad 280 mld zł. Według naszych wyliczeń zaksięgowano dokładnie 281,4 mld zł. Oznacza to, że kwota wpłat na numery rachunków składkowych w stosunku do 2018 r. jest o 9,4 proc. wyższa - dodaje.

Litwini nie ukrywali, że podpatrują polskie rozwiązania dotyczące e-składki. - Nasza instytucja poszukuje rozwiązań zrealizowanych w innych państwach dotyczących usprawnienia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Chcielibyśmy zastosować rozwiązania polskie, o których usłyszeliśmy - mówi Ježy Miskis, Zastępca Dyrektora SODRy.

Dzięki e-składce nastąpiło uproszczenie i uszczelnienie systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne. Spowodowało to zwiększoną dyscyplinę płatniczą wśród płatników składek. W większym stopniu nastąpiło pokrycie wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które wynosi obecnie ok. 80 proc.

E-składka to wyraz właściwego zarządzania publicznymi finansami, co pozwala na ograniczenie korzystania z dotacji budżetu państwa. To również wyeliminowanie masowych błędów przy wypełnianiu przelewów (z 20 tys. błędnych przelewów miesięcznie przed reformą do kilkunastu po reformie), co oznacza oszczędności administracyjne.

Za wdrożenie projektu e-składka ZUS zyskał uznanie na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W 2019 r. ISSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego) przyznała ZUS certyfikat jakości, tzw. ISSA Good Practice Award, czyli nagrodę dobrych praktyk.