Ścieżka nawigacji

Utrzymanie w mocy umowy o odroczenie terminu płatności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Utrzymanie w mocy umowy o odroczenie terminu płatności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji, numer konta W0
  • numer i datę podpisania umowy o odroczenie terminu płatności, o której utrzymanie w mocy składasz wniosek
  • uzasadnienie, dlaczego powinniśmy utrzymać umowę w mocy
  • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RNW.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzymasz zawiadomienie o rozwiązaniu umowy. Jeśli wniosek wyślesz pocztą, za dzień jego złożenia uznamy dzień nadania przesyłki.

  Jeśli umowa nie została jeszcze rozwiązana, ale przewidujesz, że nie wywiążesz się z jej warunków, możesz złożyć wniosek, zanim wystąpią okoliczności, które spowodują rozwiązanie umowy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy będziesz w stanie spłacić należności objęte umową w odroczonym terminie. Bierzemy pod uwagę okoliczności, które powodują rozwiązanie umowy.
  Najważniejszym warunkiem utrzymania umowy w mocy jest zapłacenie we wskazanym przez nas terminie zaległych należności wraz z odsetkami za zwłokę.
  Gdy kończymy postępowanie, wysyłamy do Ciebie nasze rozstrzygnięcie.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zwykle zajmuje nam to do 2 miesięcy od jego złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Nie możesz się odwołać od naszego rozstrzygnięcia.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)

Utrzymanie w mocy umowy o odroczenie terminu płatności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń