Ścieżka nawigacji

Zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek

Zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji
  • informacje o piśmie z naszym rozstrzygnięciem w sprawie odroczenia terminu płatności składek lub zmiany warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek, z którym się nie zgadzasz
  • Twoją propozycję terminu zapłaty odroczonych składek
  • uzasadnienie, dlaczego chcesz, żebyśmy zmienili przyjęte rozstrzygnięcie
  • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie uregulować składek w wyznaczonym terminie
  • podpis Twój lubTwojego pełnomocnika.

  Morzesz skorzystać z naszego formularza RSO.

  Jeżeli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze sa dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzymasz nasze rozstrzygnięcie. Jeśli wniosek wyślesz pocztą, za dzień jego złożenia uznamy dzień nadania przesyłki.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół
  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają zmianę wcześniejszego rozstrzygnięcia. Sprawdzamy też, czy będziesz w stanie spłacać składki w odroczonym terminie.

  Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczną decyzję mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojej składki, Twoja sytuacja finansowa i inne czynniki, np. sezonowość prowadzonej działalności.

  Termin płatności składek ustalamy indywidualnie dla każdego płatnika.

  Jeśli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, podpiszemy z Tobą umowę o odroczenie terminu płatności składek lub aneks do wcześniejszej umowy.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Nie możesz odwołać się od naszego rozstrzygnięcia. Możesz złożyć kolejny wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub o zmianę warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek