Ścieżka nawigacji

Zmiana warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Zmiana warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji, numer konta W0
   • numer i datę podpisania umowy o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń, której dotyczy Twój wniosek
   • Twoją propozycję spłaty zadłużenia: termin płatności rat, ich liczbę i wysokość
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić należności na warunkach określonych w umowie
   • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz – jeżeli jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RNW.

  • Inne dokumenty:
   • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej (ROW)
   • zeznanie podatkowe za ostatni rok (jeśli je składałeś) – gdy chcesz zmienić warunki układu ratalnego na okres spłaty powyżej 12 miesięcy
   • dotyczące pomocy publicznej – jeżeli jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie, przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana warunków umowy może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają zmianę warunków umowy. Sprawdzamy też, czy będziesz w stanie spłacać należności po zmianie tych warunków.
  Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne ustalenie warunków spłaty mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia, Twoja sytuacja rodzinna i materialna oraz Twoja dotychczasowa współpraca przy spłacie należności (czy spłacałeś raty w terminie i w pełnej wysokości).
  Jeżeli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, podpisujemy z Tobą aneks do umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.
  Wysokość odsetek pozostaje bez zmian (naliczymy je na dzień poprzedzający dzień, w którym złożyłeś pierwszy wniosek o rozłożenie należności na raty). Do czasu podpisania aneksu do umowy należności, które są objęte układem ratalnym, musisz spłacać na dotychczasowych warunkach.

  Termin rozpatrzenia
  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zwykle zajmuje nam to do 2 miesięcy od jego złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją sprawę. Złóż pismo do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas pisemną odpowiedź na Twój wniosek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Zmiana warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń