Przestrzenne zróżnicowanie współczynników częstości orzekania o niezdolności do pracy