Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS