Ścieżka nawigacji

Komunikat przy pobieraniu komponentów - błąd kopiowania

Komunikat przy pobieraniu komponentów - błąd kopiowania

Komunikat przy pobieraniu komponentów: "Błąd kopiowania"

Jeżeli przy pobieraniu komponentów pojawi się informacja o problemie aktualizacji komponentów programu, to zapoznaj się z raportem z Przebiegu aktualizacji (Administracja – aktualizuj komponenty programu i dane płatnika).

Jeśli w raporcie pojawił się komunikat:

Kopiowanie plików aktualizacji do właściwych lokalizacji...

Podczas tworzenia obiektu Asseco_aktualizuj_pp_tlb::CLSID_AktualizacjaPlikow:Brak opisu błędu.

Wystąpił problem aktualizacji komponentów programu, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Wyłącz program Płatnik.

Krok 2: Nadaj uprawnienia „pełna kontrola” do katalogów instalacyjnych programu Płatnik dla grupy Użytkownicy (katalog instalacyjny możesz sprawdzić w menu Administracja – Ustawienia programu – stan systemu).

system 32-bit ⇒ odszukaj na dysku katalog instalacyjny programu (domyślna ścieżka: C:\Program Files\Asseco Poland SA\Płatnik) ⇒ Na katalogu wybierz prawy przycisk myszy - właściwości - zabezpieczenia – edytuj. Nadaj uprawnienia Pełna kontrola.

Dodatkowo odszukaj w rejestrze Windows klucz (Start - Uruchom - wpisz REGEDIT):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Asseco Poland SA\ - prawy przycisk myszy - uprawnienia: nadaj uprawnienia Pełna kontrola.

system 64-bit ⇒ odszukaj na dysku katalog instalacyjny programu (domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\Asseco Poland SA\Płatnik\ oraz C:\ProgramData\Asseco Poland SA)* ⇒ Na katalogach wybierz prawy przycisk myszy - właściwości - zabezpieczenia – edytuj. Nadaj uprawnienia Pełna kontrola.

Dodatkowo odszukaj w rejestrze Windows klucz (Start - Uruchom - wpisz REGEDIT):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Asseco Poland SA\ - Na katalogu wybierz prawy przycisk myszy - uprawnienia: Nadaj uprawnienia Pełna kontrola.

* foldery mogą być folderami ukrytymi ⇒ Górne menu Organizuj - opcje folderów i wyszukiwania -  Widok - pokaż ukryte pliki, foldery i dyski

Krok 3: Uruchom plik instalacyjny programu Płatnik opcją pod prawym przyciskiem myszy "Uruchom jako administrator" i wybierz ⇒  Wykonaj ponowną instalację programu Płatnik w wersji 10.01.001.

Po przeprowadzeniu ponownej instalacji uruchom komputer ponownie i sprawdź działanie programu Płatnik w tym pobieranie aktualizacji

 

Plik instalacyjny dostępny jest pod: http://pue.zus.pl/platnik/pobierz lub http://www.platnik.info.pl/download.htm

 

 

W przypadku systemów 64-bitowych program należy uruchomić za pomocą opcji ⇒ prawy przycisk myszy na ikonie programu ⇒ Uruchom jako Administrator.

 

Ustawienie opcji uruchamiania programu Płatnik na stałe z uprawnieniami Administratora: Na ikonie programu Płatnik pod prawym przyciskiem myszy Właściwości – Zgodność, w poziomie uprawnień należy zaznaczyć Uruchom ten program jako administrator, Zastosuj i Ok.

Zgodnie z podręcznikiem Administratora  ( str. 19) program Płatnik na systemach 64- bit, powinien być zainstalowany w ścieżce, która nie zawiera polskich znaków diakrytycznych.

Jeśli Program na systemie 64-bit został zainstalowany w ścieżce C:\Program Files (x86)\Asseco Poland SA\Płatnik, zalecane jest jego przeinstalowanie.

WAŻNE:
Przed wykonaniem czynności upewnij się, że znane jest hasło i lokalizacja bazy danych. Bazę danych  zabezpiecz przed usunięciem.