Ścieżka nawigacji

Komunikat: Wymagany restart aplikacji po aktualizacji programu i danych płatnika

Komunikat: Wymagany restart aplikacji po aktualizacji programu i danych płatnika

Program w wersji 10.01.001 automatycznie wykrywa i aktualizuje biblioteki oraz pliki stanowiące poszczególne elementy programu. Ponadto sprawdza i aktualizuje komponenty oraz słowniki niezbędne do wykonywania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS. Tym samym umożliwia użytkownikom korzystanie z najnowszej wersji programu bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów czy słowników.

Jeśli podczas pobierania aktualizacji programu i danych płatnika pojawia się komunikat: Wymagany restart aplikacji, wykonaj następujące kroki:

wizualizacja komunikatu 1

Krok 1: Wyłącz i ponownie uruchom program Płatnik i ponownie pobierz aktualizację.

Jeśli masz system 64-bitowy program uruchom za pomocą opcji → Uruchom jako Administrator.

 Wersję systemu operacyjnego możesz sprawdzić w programie Płatnik korzystając z menu Administracja – Ustawienia Programu – Stan systemu.

wizualizacja komunikatu 2

wizualizacja komunikatu 3

Jeśli masz system 64-bitowy i chcesz zawsze uruchamiać program jako Administrator, możesz to na stałe  ustawić w programie: na ikonie programu Płatnik pod prawym przyciskiem myszy Właściwości – Zgodność, w poziomie uprawnień zaznacz Uruchom ten program jako administrator, użyj przycisków Zastosuj i Ok.

wizulaizacja instrukcji 4     wizualizacja instrukcji 5

Krok 2:  Nadaj uprawnienia „pełna kontrola” do katalogów instalacyjnych programu Płatnik dla użytkowników korzystających z programu.

system 32-bit ⇒ odszukaj na dysku katalog instalacyjny programu (domyślna ścieżka: C:\Program Files\Asseco Poland SA\Płatnik) ⇒ Na katalogu wybierz prawy przycisk myszy - właściwości - zabezpieczenia – edytuj. Nadaj uprawnienia Pełna kontrola.

Dodatkowo odszukaj w rejestrze Windows klucz (Start - Uruchom - wpisz REGEDIT):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Asseco Poland SA\ - prawy przycisk myszy - uprawnienia: nadaj uprawnienia Pełna kontrola.

system 64-bit ⇒ odszukaj na dysku katalog instalacyjny programu (domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\Asseco Poland SA\Płatnik\ oraz C:\ProgramData\Asseco Poland SA)* ⇒ Na katalogach wybierz prawy przycisk myszy - właściwości - zabezpieczenia – edytuj. Nadaj uprawnienia Pełna kontrola.

Dodatkowo odszukaj w rejestrze Windows klucz (Start - Uruchom - wpisz REGEDIT):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Asseco Poland SA\ - Na katalogu wybierz prawy przycisk myszy - uprawnienia: Nadaj uprawnienia Pełna kontrola.

* foldery mogą być folderami ukrytymi à Górne menu Organizuj - opcje folderów i wyszukiwania -  Widok - pokaż ukryte pliki, foldery i dyski

Krok 3: Jeśli rozwiązania z kroku 1 i 2  nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, sprawdź czy program Płatnik został prawidłowo zainstalowany.

Zgodnie z podręcznikiem Administratora  ( str. 21) program Płatnik na systemach 64- bit, powinien być zainstalowany w ścieżce, która nie zawiera polskich znaków diakrytycznych.

Jeśli Program na systemie 64-bit został zainstalowany w ścieżce C:\Program Files (x86)\Asseco Poland SA\Płatnik, zalecane jest jego przeinstalowanie.

WAŻNE:
Przed wykonaniem przeinstalowania programu upewnij się, że znane jest hasło i lokalizacja bazy danych. Bazę danych  zabezpiecz przed usunięciem.