Ścieżka nawigacji

Konwersja bazy danych po pobraniu aktualizacji programu

Konwersja bazy danych po pobraniu aktualizacji programu

Program w wersji 10.01.001 automatycznie wykrywa i aktualizuje biblioteki oraz pliki stanowiące poszczególne elementy programu, które mogą mieć wpływ na strukturę bazy danych.

Jeśli po pobraniu aktualizacji programu i danych płatnika i ponownym uruchomieniu programu pojawia się komunikat: Baza danych z którą chcesz nawiązać połączenie wymaga konwersji do postaci wymaganej przez aktualną wersję programu, wykonaj następujące czynności:

wizualizacja kreatora połączenia z bazą danych

 

  1. Wybierz przycisk Dalej
  2. Zostanie uruchomiony proces tworzenia kopii zapasowej bazy i konwertowania struktury bazy.
  3. W kolejnym oknie kreatora kliknij przycisk Połącz.  Baza będzie ustawiona jako aktywna.

WAŻNE:
Przed wykonaniem czynności  upewnij się, że znane jest hasło do bazy oraz jej lokalizacja bazy danych. Bazę danych  zabezpiecz przed usunięciem.

W przypadku pracy wielostanowiskowej,  pozostali użytkownicy tej samej bazy nie mogą w tym momencie pracować z konwertowaną bazą (powinni wyłączyć swój program Płatnik na moment konwersji).

Jeśli po pobraniu aktualizacji programu i danych płatnika i ponownym uruchomieniu programu pojawią się komunikaty: Wersja bazy danych jest niezgodna z aktualną wersją programu. Nie udało się nawiązać połączenia z bazą danych:

wizualizacja komunikatu ostrzeżenia 1

wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź na jakie konto zostało wykonane logowanie do programu Płatnik – komunikat pojawia się gdy zalogowany jest Użytkownik a nie Administrator. Użytkownik nie ma uprawnień do wykonania konwersji bazy danych, która musi się odbyć w związku z wykonaniem aktualizacji programu Płatnik.
  2. Zaloguj się do programu Płatnik jako Administrator i wykonaj konwersję bazy danych.