Ścieżka nawigacji

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek (w tym ze stawką obniżoną o 25%)

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek (w tym ze stawką obniżoną o 25%)

Jesteś płatnikiem i spóźniłeś się z opłaceniem składek?

Możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za to opóźnienie według obniżonej stawki o 25%.

Chcesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za opóźnienie w opłaceniu składek na:

- ubezpieczenia społeczne,

- ubezpieczenie zdrowotne,

- Fundusz Pracy,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- Fundusz Emerytur Pomostowych,

możesz skorzystać z „Kalkulatora odsetkowego dla płatników składek”.

Podaj termin, do którego uregulujesz zaległości, a kalkulator umożliwi Ci naliczenie kwoty należnych odsetek z uwzględnieniem:

  • kwot odsetek, z zapłaty których jako płatnik składek jesteś zwolniony,
  • zasad zaokrąglania odsetek,
  • naliczania odsetek według obniżonej stawki (jeżeli spełnisz określone przepisami warunki).

Do obliczenia kwoty odsetek podaj:

  • kwotę nieopłaconych w terminie składek (na dany fundusz),
  • termin, w którym powinieneś te składki opłacić,
  • dzień, w którym będziesz chciał zapłacić te należności, a następnie wybierz odpowiednio (podstawową lub obniżoną) stawkę odsetek.

Obniżona stawka ma zastosowanie, gdy:

  • z własnej inicjatywy złożyłeś prawnie skuteczną korektę dokumentów rozliczeniowych za okres do 11/2015 (włącznie),
  • opłaciłeś różnicę składek łącznie z odsetkami z tego tytułu w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Kalkulator odsetkowy

Kalkulator odsetkowy dla płatnik�w składek

pola oznaczone * są obowiązkowe
Pole kwota należnych składek do zapłaty jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole termin płatności jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole data zapłaty zaległości jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole data złożenia korekty jest wymagane


Kalkulator odsetkowy dla płatników składek (w tym ze stawką obniżoną o 25%)

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek (w tym ze stawką obniżoną o 25%)