Ścieżka nawigacji

Aktualizacja słowników i komponentów programu

Aktualizacja słowników i komponentów programu

Aktualizacja bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu oraz słowników programu Płatnik, może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy to aktualizacja pobierana bezpośrednio z ZUS (automatyczna), a druga to import danych z pliku.

Aktualizacja automatyczna

Przy uruchomieniu programu

Program Płatnik przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy baza słowników i komponentów programu jest w najnowszej wersji. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do programu pojawia się okno "Aktualizacja programu i danych płatnika". Na dole okna po wybraniu przycisku "Pobierz aktualizacje" program przeprowadza proces aktualizacji. Poprawnie przeprowadzony proces kończy się statusem "Zaktualizowano". Jeśli dane są aktualne w oknie przy pozycji Komponenty i słowniki programu pojawia się status "Aktualne".

Aktualizacja w czasie pracy w programie

Opcję zaktualizowania komponentów i słowników można również uruchomić w trakcie pracy z programem Płatnik. W tym celu wybieramy z menu polecenie "Administracja->Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika".

Po wybraniu polecenia pojawia się nowe okno: "Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika". Dalszy sposób postępowania jest taki sam, jak w przypadku aktualizacji w momencie uruchomienia programu.

Aktualizacja ręczna (z pliku)

  1. Pobierz spakowany plik aktualizujący słowniki i komponenty programu (metryka.xml).

  2. Następnie rozpakuj zawartość archiwum do wybranego katalogu.

  3. W programie Płatnik wybierz z górnego menu opcję "Administracja->Aktualizuj komponenty programu - z dysku...".

  4. Otwiera się okno "Aktualizacja  programu i danych płatnika". Na dole okna należy wybrać opcję "Pobierz aktualizacje". Wówczas otwiera się nowe okno z zawartością dysku. Z katalogu, do którego został rozpakowany pobrany plik ze strony, wybierz plik o nazwie "metryka.xml". Plik jest ładowany do programu i następuje aktualizacja danych.

    Po wykonaniu aktualizacji, program poinformuje komunikatem o poprawności przebiegu procesu. Poprawna aktualizacja powinna zakończyć się statusem "Zaktualizowano". W przypadku, kiedy dane z pliku metryka.xml są takie same jak używane do tej pory w programie, w oknie aktualizacji pojawi się status "aktualne".

    Pobierz spakowany plik aktualizujący słowniki i komponenty programu (metryka.xml)

Błędy podczas aktualizacji

W przypadku wystąpienia innych statusów tj. "nie pobrano", "błąd weryfikacji" itp., należy sprawdzić informacje o błędzie w raporcie z przebiegu aktualizacji. Raport uruchamiamy poprzez wybranie przycisku "Przebieg aktualizacji", w oknie "Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika". Po wybraniu tej opcji otwiera się plik tekstowy, w którym zapisane są dane o przebiegu procesu. Szczegółowe informacje o przebiegu aktualizacji można znaleźć w sekcji "Pobieranie plików aktualizacji...".