Ścieżka nawigacji

Jakie dane będą aktualizowane automatycznie?

Jakie dane będą aktualizowane automatycznie?

Program Płatnik począwszy od wersji 10.01.001 zapewnia aktualizację komponentów programu w zakresie takich danych jak:

  • parametry konfiguracyjne wymagane do poprawnej pracy reguł weryfikacji (biblioteki, słowniki itp.),
  • wartości wspólnych dla wszystkich parametrów wyliczeniowych,
  • słowniki merytoryczne będące podstawą do wykonania weryfikacji dokumentów,
  • tablice konwersji dokumentów rozliczeniowych,
  • Lista błędów weryfikacji wraz z klasą błędów,
  • certyfikat klucza publicznego ZUS (odnawiany obecnie co dwa lata), z którego powinni korzystać płatnicy składek,
  • adresy węzłów internetowych,
  • domyślne lokalizacje certyfikatów.

Usługa aktualizacji danych i komponentów programu Płatnik jest wywoływana przy uruchomieniu programu oraz z menu Administracja.

W sytuacji, gdy w ZUS są dostępne aktualizacje - program informuje o tym użytkownika.

Aby wywołać w programie aktualizacje komponentów należy z menu Administracja wybrać polecenie Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika.