Ścieżka nawigacji

Na czym polegają zmiany w mechanizmie wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych?

Na czym polegają zmiany w mechanizmie wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych?

Zablokowanie wysyłania zestawów

Program Płatnik wersja 10.01.001 nie dopuszcza wysyłki dokumentów, jeśli w wysyłanym zestawie znajdują się:

  • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe,
  • dokument ZUS ZSWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy,
  • dokument ZUS IWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy,
  • dokumenty ZUS ZWUA, ZUS ZUA i ZUS ZZA dla tego samego ubezpieczonego z tym samym 5-znakowym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli użytkownik nie oznaczył kolejności przetworzenia tych dokumentów.

W zestawie wysyłanym do ZUS nie mogą znajdować się dokumenty rozliczeniowe o różnych identyfikatorach deklaracji bądź raportu. Każdy okres musi być umieszczony w oddzielnym zestawie

Wyjątek stanowi wysłanie, przez płatnika opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w jednym zestawie dokumentów - kilku deklaracji rozliczeniowych oznaczonych numerami z różnych zakresów (np. z zakresu 01-39 i z zakresu 40-49) dotyczących tego samego miesiąca. 

Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy płatnik w trakcie miesiąca zmienia kod tytułu ubezpieczenia, np. za marzec 2015 r. płatnik przekazuje dwie deklaracje:

  • 01.03.2015 z kodem 05 10 00
  • 40.03.2015 z kodem 05 10 21

Kolejkowanie wysyłanych dokumentów

Program Płatnik umożliwia oznaczenie kolejności przetworzenia dokumentów - wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA/ZUS ZZA. Dotyczy to np. sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane w celu zmiany/korekty okresu podlegania lub rodzajów ubezpieczeń.

Przy wysyłaniu dokumentów ZUS ZWUA i ZUS ZUA lub ZUS ZZA w jednej przesyłce celem dokonania zmiany, wprowadzono oznaczenie kolejności przetworzenia dokumentów. Po umieszczeniu ZUS ZWUA i ZUS ZUA w jednym zestawie i przeczytaniu komunikatu, pojawi się okno, gdzie w polu Kolejność należy wpisać właściwe wartości, np. obok ZUS ZWUA1, a obok ZUS ZUA2. W ten sposób ZUS ZWUA przetworzy się jako pierwsze, a jako następny dokument przetworzy się ZUS ZUA.

Przykład ustawiania kolejności przetwarzania dokumentów wysyłanych w jednej przesyłce.