Ścieżka nawigacji

Aktualności

Lista rankingowa projektów o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

W Biuletynie Informacji Publicznej ogłosiliśmy listę rankingową projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).