Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym z Izraelem

Tworzy ona podstawę koordynacji systemów ubezpieczeniowych obowiązujących w obu krajach. To ważna informacja dla osób, które pracowały w Polsce i Izraelu.

Dzięki umowie można sumować okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Izraelu, aby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Można także transferować świadczenia emerytalno-rentowe uprawnionych osób, które mieszkają na terytorium drugiego państwa. Nowe przepisy regulują również kwestie związane z prawem do świadczeń z tytułu macierzyństwa, świadczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych.

Na umowie zyskają również przedsiębiorcy z obu krajów – reguluje ona kwestie delegowania pracowników. Pozwala na ich wysyłanie z terytorium jednego państwa do wykonywania pracy na terytorium drugiego, przy jednoczesnym pozostawieniu pracowników w systemie ubezpieczenia społecznego państwa delegującego.

Izrael to już 13. państwo spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym. Dotychczas takie przepisy obowiązywały z Czarnogórą, Serbią, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, USA, Kanadą, Quebekiem, Koreą Południową, Australią, Ukrainą, Mongolią oraz Mołdawią.