Ścieżka nawigacji

Aktualności

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu

Nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r. Płatnik nie musi składać dokumentu zgłoszeniowego korygującego tylko po to, aby wykazać kod zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.

Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców.

Kod zawodu trzeba będzie podawać:

  • zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),
  • na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych [1], zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń [2].

Zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA

W formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” trzeba będzie wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

Natomiast w formularzu ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych” w bloku V dodane będzie pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”.

Kod wykonywanego zawodu

aktualizacja 5.01.2022 r.

Podawany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Jest ona określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2285) - link do strony zewnętrznej.

Wyszukiwarka kodów zawodów jest dostępna na stronie GUS i na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Zmiana kodu zawodu

Jeśli płatnik zgłosi ubezpieczonego do ZUS po 15 maja 2021 r. z kodem zawodu a później konieczna będzie zmiana tego kodu, to powinien zgłosić zmianę na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA. W takim przypadku obowiązują ogóle zasady, które nakazują zawiadamianie ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do wcześniej wykazanych w zgłoszeniu.

Nowe wersje programów Płatnik i ePłatnik

Od 16 maja 2021 r. nie będzie można korzystać z dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. ZUS dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do tych zmian. Odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z listy.

Informacja dla wytwórców oprogramowania interfejsowego

Od 7 maja 2021 r. na stronie bip.zus.pl jest dostępna nowa wersja dokumentacji do wytworzenia oprogramowania interfejsowego - wersja 2.15 (ważna od 16.05.2021 r.).

 

[1] art. 36  ust. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

[2] art. 36 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych