Ścieżka nawigacji

Aktualności

75 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w pracy

W dotychczas przeprowadzonych konkursach ZUS zawarł najwięcej umów o dofinansowanie z płatnikami prowadzącymi działalność w ramach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

O przyznaniu dofinansowania nie decyduje rodzaj prowadzonej działalności, ale spełnienie warunków formalnych oraz ocena merytoryczna wniosku.  

Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorstwa, które zgłaszają do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe przedsiębiorstwa zgłaszające od 10 do 49 osób – do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł). Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, które zatrudniają powyżej 249 osób.

Na projekty inwestycyjno-doradcze można otrzymać nawet pół miliona złotych, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

ZUS wybierze projekty, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.