Ścieżka nawigacji

Aktualności

925 mln zł na kontach rodziców i opiekunów w ramach programu Dobry Start

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start (tzw. 300 plus). W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Od 1 lipca, czyli od uruchomienia tegorocznego naboru wniosków o świadczenie z programu Dobry Start, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli ponad 3 mln wniosków.

"Zainteresowanie programem jest ogromne, a pieniądze trafiają do rodzin. Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Środki wypłacane są na bieżąco" – mówi profesor Uścińska.

W ramach programu, ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymają najpóźniej 30 września 2021 r. Jeśli wniosek zostanie złożony później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia czy decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Więcej informacji o świadczeniu z programu Dobry Start.