Ścieżka nawigacji

Aktualności

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Od 22 stycznia udostępniliśmy kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Kalkulator umożliwia wyliczenie składki:

  • za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się różne formy opodatkowania,
  • za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”,
  • za inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Ważne!
Przedsiębiorca, który rozlicza się z podatku na zasadach ogólnychskładkę na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń płaci od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami  z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. - czyli na dotychczasowych zasadach.

Dlatego do wyliczenia składki za styczeń przy wykorzystaniu kalkulatora nie wypełnia się pola dotyczącego dochodu (pole nie jest aktywne).

Aby wyliczyć składkę za styczeń, na kalkulatorze trzeba wybrać:

  • miesiąc – styczeń,
  • formę opodatkowania - zasady ogólne

i nacisnąć klawisz "Oblicz" (bez podawania kwoty dochodu).

Kwota składki za styczeń  dla rozliczających się z podatku na zasadach ogólnych  to 419,92 zł.

Więcej o zasadach ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w artykule:  "Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r."