Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

W 2021 roku do ZUS zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło

Informowanie ZUS o umowach o dzieło obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Zgłoszenie umowy o dzieło należy przekazać na formularzu ZUS RUD w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. "Nasz raport pokazuje, że w Polsce zawiera się mniejszą liczbę umów o dzieło, niż ta, która pojawiała się w obiegowych opiniach przed uruchomieniem rejestru" - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Profesor Uścińska zaznacza, że zgromadzone w rejestrze informacje są wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, a nie do kontroli umów.

W 2021 r. najwięcej zgłoszeń umów o dzieło wpłynęło elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Najwięcej umów o dzieło (w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek) zgłoszono w województwie śląskim (23,2 tys.), a najmniej w warmińsko-mazurskim (1,6 tys.).

Ponad 80 proc. wykonawców umów o dzieło było w wieku od 20 do 60 lat, przy czym więcej umów o dzieło zawarli mężczyźni (53 proc.).

W 2021 r. ponad 70% umów zawarto na okres nie dłuższy niż 9 dni.

Najwięcej zagranicznych wykonawców umów o dzieło pochodziło z Ukrainy (18,6 proc.), a następnie z Niemiec (11,7 proc.) i Wielkiej Brytanii (6,2 proc.). Zgłoszeni w 2021 r. wykonawcy umów o dzieło pochodzili łącznie ze 125 krajów, w tym np. Laosu, Nepalu, Beninu, czy Palau.

Raport "Rejestr umów o dzieło Analiza danych z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r." (plik pdf 2,7mb).

Więcej o obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło.