Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 marca 2014 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

seriaNumery
oddo

BF

7656821 7656825

BH

8125831 8125850

BI

4544814   4544825 

BI

4620127  4620150