Ścieżka nawigacji

Komunikaty techniczne

Ważne informacje dla użytkowników programu Płatnik, którzy wysłali dokumenty rozliczeniowe i mają one status w ZUS „ODRZUCONE” lub zostały wysyłane przez „WYDRUK”

W sytuacji gdy wysłany do ZUS zestaw został odrzucony lub gdy błędnie został on wysłany poprzez wydruk, ponowne wysłanie dokumentów zakończy się błędem. W takiej sytuacji należy „usunąć” zestaw z bazy programu Płatnik poprzez jego archiwizację. Po tym procesie program pozwoli wysłać zestaw z tym samym identyfikatorem, który miały odrzucone dokumenty.

Szczegółowy opis procedury archiwizacji znajduje się w podręczniku administratora programu Płatnik (rozdział 5.1.4 Archiwizacja zestawu dokumentów) i w dostępnym na stronie ZUS artykule: W jaki sposób ponownie wysłać dokumenty o statusie odrzucony?