Ścieżka nawigacji

Po wykonaniu aktualizacji w pozycji Dane w rejestrze płatnika pojawił się wpis „niezidentyfikowano"

Po wykonaniu aktualizacji w pozycji Dane w rejestrze płatnika pojawił się wpis „niezidentyfikowano"

Podczas aktualizacji danych płatnika składek program Płatnik po poprawnym skomunikowaniu się z serwerem ZUS wysyła dane z kartoteki płatnika. Wykonywane jest sprawdzenie, czy płatnik z takimi danymi istnieje w bazie ZUS. Jeśli taki płatnik nie istnieje w bazie ZUS - pojawi się wpis „niezidentyfikowano”. W raporcie z Przebiegu aktualizacji, w pozycji Sprawdzanie aktualności danych płatnika w ZUS... znajduje się adnotacja: „Płatnik nie został zidentyfikowany w ZUS. Żadne dane płatnika nie zostaną pobrane”. Oznacza to, że dane płatnika składek z kartoteki programu Płatnik nie identyfikują się z danymi żadnego z płatników znajdujących się w bazie w ZUS. Może to oznaczać, że dane identyfikacyjne w kartotece są niepoprawne lub płatnik taki nie został jeszcze zgłoszony. Przy weryfikacji danych płatnika należy zwrócić uwagę na wszystkie znaki – w tym spacje – znajdujące się w kartotece.