Ścieżka nawigacji

Przegląd systemu emerytalnego 2016 r.

Przegląd systemu emerytalnego 2016 r.

Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przegląd polskiego systemu emerytalnego. W całym kraju  odbyły się debaty i konsultacje społeczne. Ich wyniki zostały przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie opracowana została „Biała Księga” z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Zespół już działa

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego musi nastąpić nie rzadziej niż co 3 lata. Pierwszy był przeprowadzony w 2013 roku. W 2016 roku odbył się on z udziałem społeczeństwa. Decyzją Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej wiodącą rolę w jego prowadzeniu mial Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W skład zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie przeglądu emerytalnego weszli także przedstawiciele  ministerstw i instytucji centralnych, organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz instytucji rynku ubezpieczeniowego.  Jego celem była ocena obowiązujących obecnie rozwiązań w systemie emerytalnym i reform wprowadzonych w 2011 i 2013 roku.  Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostały przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracowała „Białą Księgę” z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Debaty dla każdego

System emerytalny  dotyczy każdego z nas. Dlatego Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  zależy aby wypowiedziało się w tej kwestii jak najwięcej osób. Od czerwca do września oddziały ZUS organizować debaty. Wezmą w nich udział przedstawiciele różnych grup społecznych - pracodawców i pracowników, naukowców i ekspertów, którzy zechcą podzielić się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami i wynikami badań.

Harmonogram debat organizowanych przez oddziały ZUS w 2016 r.

Miejscowość

Miejsce przeprowadzenia debaty

Data

Programy debat

Białystok

w siedzibie oddziału,
ul. Młynowa 29

7 września

Białystok - harmonogram

Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Bankowa
w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 74
Aula na parterze

30 sierpnia,
godz. 12:00 - 14:00

Bydgoszcz - program

Chorzów

w siedzibie oddziału,
ul. gen. H. Dąbrowskiego 45

12 września,
godz. 11:00

Chorzów - program

Gdańsk

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego

22 września,
godz. 10.00 - 13.30

Gdańsk - program

Gorzów Wlkp.

aula Akademii Gorzowskiej,
ul. Chopina 52, blok nr 5

26 września, godz. 10.00

Gorzów Wlkp. - program

Kielce

Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości
UJK Kielce, Świętokrzyska 21

28 września, godz. 10.00

Kielce - program

Koszalin

Fundacja Oświatowa - Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie;
ul. Tytusa Chałubińskiego 15

08 września,
godz. 10:00-14:00

Koszalin - program

Kraków

Urząd Miasta Krakowa

 

21 września,
godz. 11:00 - 14.00

Kraków - program

Lublin

hotel Mercure Lublin Centrum

12 lipca,
godz. 11:00-13:00

Lublin - program

Łódź

Uniwersytet Łódzki

6 września

Łódź - program

Olsztyn

Centrum Konferencyjne
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Dybowskiego 11
Aula Błękitna,

13 września,
godz. 10.00 - 13.00

Olsztyn - program

Opole

Politechnika Opolska
Zespół Dydaktyczny "Łącznik"
Sala multimedialna
ul. Mikołajczyka 16

20 września,
godz. 10.00-13.00

Opole - program

Ostrów Wielkopolski

Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21

20.09, godz. 11.00

Ostrów Wielkopolski - program

Płock

siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku, Plac Narutowicza 8

8 września,
godz. 10.00 - 11.30

Płock - program

Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny,
sala 111 A,
ul. Niepodległości 10

21 września,
godz. 11.00

Poznań - program

Radom

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

9 września,
godz. 11.00 - 13.30

Radom - program

Rzeszów

aula Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Dąbrowskiego 83

19 września,
godz. 11.00 - 13.00

Rzeszów - program

Rybnik

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rudzka 13 B, Rybnik

8 września,
godz. 10.00 - 13.00

Rybnik - program

Siedlce

Aula Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

19 września

Siedlce - program

Szczecin

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, ul. J. Matejki 22, sala 160 (II piętro)

29 września

Szczecin - program

Toruń

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13

12 września,
godz. 11.00

Toruń - program

Wałbrzych

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Sala Witrażowa

20 września

Wałbrzych - program

Warszawa

Uniwersytet Warszawski

28 czerwca,
godz. 17.00

Warszawa UW - program

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 września,
godz. 10.00 - 14.00
aula JP II

Warszawa UKSW - program

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
sala im. prof. Witolda Świdy,
pl. Uniwersytecki 1

06 września,
godz. 10.00 - 13.40

Wrocław - program

Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

22 września

Zielona Góra - program

Szerokie konsultacje

Przegląd systemu emerytalnego ma charakter otwarty. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, przedstawić propozycje rozwiązań. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu przez ZUS  specjalnej skrzynki e-mailowej: przeglademerytalny@zus.pl.


Zobacz także relację z konferencji: