Ścieżka nawigacji

Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane płatnika w ZUS". Wszystkie dane płatnika są poprawne. Co należy zrobić, aby ten błąd się nie pojawiał ?

Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane płatnika w ZUS". Wszystkie dane płatnika są poprawne. Co należy zrobić, aby ten błąd się nie pojawiał ?

Należy w programie uruchomić w menu Administracja funkcję Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika. Jeżeli płatnik znajduje się na poziomie C, przy pobieraniu danych płatnika pojawi się wprawdzie informacja, że pobieranie danych płatnika „Nie dotyczy” tego płatnika (jeśli płatnik figuruje w bazie ZUS), ale po wykonaniu tej operacji nie będą uruchamiane reguły odnoszące się do danych pobieranych z ZUS i weryfikacja dokumentów nie będzie wykazywała m. in. błędów 69004601, 69004602, 69004603, 69004604.