Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - F

Fundusz emerytalny

Wydzielony z FUS; finansuje wypłaty emerytur i wydatki na wypłatę świadczeń z subkonta.

Zobacz także