Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - R

Rekompensata

Dodatek do kapitału początkowego obliczany przy ustalaniu wysokości emerytury przysługującej po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego dla osób, które przez co najmniej 15 lat pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a nie nabyły prawa do wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.


Zobacz także