Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - R

Rozporządzenie Rady Ministrów

Akt wykonawczy wydany przez Radę Ministrów wydany w celu wykonania ustawy.

Zobacz także