Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - S

Skarga kasacyjna od orzeczeń sądów

Środek zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu odwoławczego. Inaczej kasacja.


Zobacz także