Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Z

Zarzut wadliwości orzeczenia

Środek odwoławczy od orzeczenia lekarza orzecznika. Może go zgłosić Prezes Zakładu lub osoba upoważniona. Skutkuje przekazaniem sprawy do rozpatrzenia przez komisję
lekarską. Inaczej: zgłoszenie zarzutu wadliwości.


Zobacz także