Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kto może skorzystać z umowy między Polską i Białorusią

Pracowałeś w Polsce i w Białorusi i chcesz się ubiegać o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jakie korzyści wynikają dla Ciebie z umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Białorusią.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, podpisana w Warszawie w dniu 13 lutego 2019 r. weszła w życie 1 kwietnia 2022 r.   Z umowy mogą skorzystać osoby, które pracowały w Polsce i w Białorusi, i chcą ubiegać się o emeryturę lub rentę.

Która instytucja przyzna Ci emeryturę lub rentę, jeśli pracowałeś w Polsce i w Białorusi

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Białorusi, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas oraz z białoruskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz w Białorusi.

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast białoruska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w Białorusi.

Jakie korzyści daje Ci umowa z Białorusią

Przepisy umowy ułatwiają nabycie emerytury lub renty, jeśli pracowałeś w Polsce i w Białorusi.

Podamy Ci kilka przykładów:

  • jeśli wystąpisz do nas o emeryturę lub rentę, ale Twój polski staż ubezpieczenia okaże się zbyt krótki, do prawa do polskiego świadczenia, doliczymy Twoje białoruskie okresy ubezpieczenia;
  • jeśli złożyłeś do nas wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale stałeś się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia w Białorusi uznamy ten warunek za spełniony;
  • jeśli masz emeryturę lub rentę z ZUS, a mieszkasz w Białorusi możemy Ci ją wypłacać na rachunek w Białorusi.

Nie musisz też składać dwóch oddzielnych wniosków o emeryturę lub rentę jeśli pracowałeś w Polsce i w Białorusi. Wniosek składasz w państwie, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz w Polsce złóż wniosek do nas, a my prześlemy go do białoruskiej instytucji ubezpieczeniowej. Umożliwiają nam to przepisy umowy z Białorusią.