Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w Białorusi

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w Białorusi

Jak będziemy wypłacać Ci emeryturę lub rentę, jeśli mieszkasz w Białorusi

Jeśli mieszkasz na stałe w Białorusi, emeryturę lub rentę możemy wypłacać zgodnie z Twoją decyzją:

  • na Twój rachunek bankowy w Białorusi,
  • na Twój rachunek bankowy w Polsce,
  • na rachunek bankowy w Polsce osoby upoważnionej do odbioru świadczenia mieszkającej w Polsce.

Wniosek o przekazywanie emerytury lub renty na Twój rachunek bankowy w Białorusi możesz złożyć na formularzu EZZ - Wniosek o zmianę danych osobowych osoby zamieszkałej za granicą. Znajdziesz go na naszej stronie: www.zus.pl.

Wniosek EZZ możesz złożyć:

  • bezpośrednio w naszej placówce,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE),
  • listownie do naszej placówki, która wypłaca Ci świadczenie.

Emeryturę lub rentę będziemy wypłacać Ci co miesiąc w dniu wskazanym w decyzji jako termin płatności świadczenia.

Czy jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, jeśli mieszkasz w Białorusi

Jeśli mieszkasz w Białorusi i pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS, to nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Dlatego z Twojego świadczenia nie potrącamy składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Ważne!

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i przeniesiesz swoje miejsce zamieszkania z Polski do Białorusi, to wyrejestrujemy Cię z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.