Ścieżka nawigacji

Kalkulator - Emerytura na nowych zasadach

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Emerytura na nowych zasadach - wersja uproszczona

Liczba okresów składkowych nie może być zerowa!

Wybierz rok, za który otrzymałeś ostatnią Informację o stanie konta w ZUS.


Miesiąc i rok urodzenia

Miesiąc i rok urodzenia:


Wpisz kwotę zwaloryzowanych składek z Twojego konta z ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS (bez składek na OFE i subkonto).Wpisz kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego z Twojej ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS.
Jeżeli pracowałeś przed 1999 r. ale w Informacji o stanie konta w ZUS kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wynosi zero, to prognozowana wysokość emerytury nie będzie uwzględniała kapitału początkowego.
Jeśli pomimo tego chcesz obliczyć wysokość prognozowanej emerytury, to w polu Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wpisz zero, a w polu Rok rozpoczęcia/wznowienia pracy - wybierz rok późniejszy niż 1998.
Ważne! Jeżeli pracowałeś przed 1999 r. i nie masz ustalonego kapitału początkowego to skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS.


Pole "Zwaloryzowana kwota ogółem na subkoncie" nie może być puste.


Wpisz kwotę ogółem składek wpłaconych, odsetek, opłaty prolongacyjnej i środków zwróconych z OFE powiększoną o kwotę waloryzacji z Informacji o stanie konta w ZUS.Wpisz sumę składek na ubezpieczenie emerytalne za 12 miesięcy kalendarzowych, zapisanych na Twoim koncie w I filarze (bez składek na OFE i subkonto) z ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS.


lat

mies.


Wybierz wiek, dla którego chcesz obliczyć prognozowaną wysokość emerytury.Wybierz rok, w którym rozpocząłeś pracę. W przypadku gdy miałeś przerwę to wybierz rok, w którym ostatnio wznowiłeś pracę.
Jeżeli w polu Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wpisałeś zero i chcesz obliczyć prognozowaną wysokość emerytury to wybierz rok późniejszy niż 1998.Wpisz Twoje obecne miesięczne wynagrodzenie brutto.


Twoje obecne miesięczne wynagrodzenie stanowi 0% przeciętnego wynagrodzenia.


Zaznacz to pole jeżeli urodziłeś się po 31.12.1948 r. a przed 01.01.1969 r. i podpisałeś umowę z OFE.
Jeżeli urodziłeś się po 31.12.1968 r. – pole to jest niedostępne, gdyż Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne jest dzielona na I i II filar, niezależnie od tego czy zawarłeś umowę z OFE.Zaznacz to pole jeśli obecnie odprowadzane są składki na Twój rachunek w OFE.Wpisz kwotę środków zgromadzonych na Twoim rachunku w OFE (informację tę powinieneś otrzymać z OFE).Wybierz miesiąc i rok, na który OFE podało Ci kwotę zgromadzonych środków na Twoim rachunku.Wpisz jaki procent przeciętnego wynagrodzenia będą stanowiły Twoje przyszłe zarobki w każdym roku, aż do przejścia na emeryturę.

  • Jeżeli klikniesz przycisk "Uzupełnij", to pola te zostaną wypełnione automatycznie na podstawie podanego przez Ciebie obecnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jeśli wynagrodzenie to jest równe "0", to kalkulator uzupełni pola wartością 100%.
  • Jeżeli wpiszesz wartość tylko w pierwszym polu, to pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie tą samą wartością.