Jak zgłosić zmianę danych członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego lub dokonać ich wyrejestrowania

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Jak to zrobić ?

W chwili obecnej usługa nie jest dostępna drogą elektroniczną.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).                      
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.              

 

Jakie są terminy ?

Wniosek powinienieś/aś złożyć w ciągu 7 dni od zmiany danych lub od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak to zrobić ?

Napisz wniosek.              

Dostarcz go do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.              

Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Dalsze kroki

Otrzymasz korespondencję z informacją dokonaniu zmiany danych członka (członków) rodziny lub o dokonaniu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.               

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).                    
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.              

 

Jakie są terminy ?

Wniosek powinienieś/aś złożyć w ciągu 7 dni od zmiany danych lub od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak to zrobić ?

Napisz wniosek.                    
Wyślij go w urzędzie pocztowym do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

Otrzymasz korespondencję z informacją dokonaniu zmiany danych członka (członków) rodziny lub o dokonaniu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.               

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych