Ścieżka nawigacji

Kanada

Kanada

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Kanada

Upoważnienie Service Canada do przedłożenia lekarzowi (ang)

Opis:

Formularz upoważnienia dla Service Canada do pozyskiwania danych osobowych - do przedłożenia lekarzowi w celu wypełnienia Raportu Lekarskiego (ang)

Formularz:

Pobierz plik"Upoważnienie Service Canada do przedłożenia lekarzowi (ang).pdf" 255 kB
Aby wypełnić i wydrukować formularz
na komputerze, skorzystaj z pliku
Wypełnij i wydrukuj”.
Najpierw zapisz go na komputerze, a
potem wypełnij w programie Adobe
Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat.

Przeglądarki internetowe (np. Chrome,
Edge, Safari, Internet Explorer) nie
zapewniają odpowiedniej walidacji i
dostępności formularzy.

 

 

zdjęcie ilustracyjne, uśmiechnieta kobieta z długimi ciemnymi włosami Zaloguj do PUE