Ścieżka nawigacji

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Zasiłek wyrównawczy

Wniosek ZAS-58

Opis:

Wniosek o udzielenie wyjaśnień/wydanie decyzji
Skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Aktualizacja formularza: 26 kwietnia 2022 r.
Zastąpił formularze: ZAS-65 i ZAS-66
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek ZAS-58.pdf" 223 kB


  1. Aby wypełnić i wydrukować formularz na komputerze, kliknij opcję „Wypełnij i wydrukuj”.
  2. W oknie przeglądarki otworzy się formularz w formacie pdf. Pobierz plik i zapisz na swoim komputerze.
  3. Otwórz formularz zapisany na komputerze w programie Adobe Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat.
  4. Wypełnij formularz i zapisz. Możesz go też wydrukować.

 

Wyjaśnienia

  • Rozwiń menu Zwiń menu Pliki wzoru

    Zamieszczone powyżej pliki wzoru dotyczą elektronicznej wersji formularza, którą udostępniliśmy na Platformie Usług Elektronicznych
    Aktualizacja plików: 11 stycznia 2021 r.

 

 

zdjęcie ilustracyjneZaloguj do PUE