Ścieżka nawigacji

Zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych

Zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu ułatwienie przekazywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS w sytuacji, gdy po ostatnim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych i ubezpieczony ponownie zgłaszany jest do ubezpieczeń przez tego samego płatnika np. z nowym nazwiskiem, a program podczas aktualizacji danych pobiera dane sprzed zmiany.

Jeżeli ubezpieczony zostaje wyrejestrowany z ubezpieczeń,  każda aktualizacja powoduje pobranie danych identyfikacyjnych obowiązujących na dzień wyrejestrowania.

Dopiero ponowne zgłoszenie ubezpieczonego i przetworzenie takiego dokumentu przez system, umożliwia płatnikowi uzyskanie bieżących danych z rejestrów ZUS. Dlatego w sytuacji, gdy osoba taka ponownie jest przez Ciebie zgłaszana do ubezpieczeń,  powinieneś od tej osoby uzyskać do wglądu  zmieniony dowód osobisty, na podstawie którego będziesz mógł dokonać edycji danych identyfikacyjnych bezpośrednio w dokumencie.

W celu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na dokumencie zgłoszeniowym z menu Edycja wybierz polecenie Zmień dane ubezpieczonego.

Gdy dane ubezpieczonego będą niezgodne z rejestrem  RU PESEL, program wyświetli komunikat „Wprowadzone dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej są niezgodne z rejestrem PESEL”.

Natomiast gdy wprowadzone dane ubezpieczonego będą zgodne z rejestrem RU PESEL, program wyświetli komunikat „Wprowadzone dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej są zgodne z rejestrem PESEL”.