Zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu ułatwienie przekazywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS w sytuacji, gdy po ostatnim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych i ubezpieczony ponownie zgłaszany jest do ubezpieczeń przez tego samego płatnika np. z nowym nazwiskiem, a program podczas aktualizacji danych pobiera dane sprzed zmiany.

Jeżeli ubezpieczony zostaje wyrejestrowany z ubezpieczeń,  każda aktualizacja powoduje pobranie danych identyfikacyjnych obowiązujących na dzień wyrejestrowania.

Dopiero ponowne zgłoszenie ubezpieczonego i przetworzenie takiego dokumentu przez system, umożliwia płatnikowi uzyskanie bieżących danych z rejestrów ZUS. Dlatego w sytuacji, gdy osoba taka ponownie jest przez Ciebie zgłaszana do ubezpieczeń,  powinieneś od tej osoby uzyskać do wglądu  zmieniony dowód osobisty, na podstawie którego będziesz mógł dokonać edycji danych identyfikacyjnych bezpośrednio w dokumencie.

W celu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na dokumencie zgłoszeniowym z menu Edycja wybierz polecenie Zmień dane ubezpieczonego.

Gdy dane ubezpieczonego będą niezgodne z rejestrem  RU PESEL, program wyświetli komunikat „Wprowadzone dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej są niezgodne z rejestrem PESEL”.

Natomiast gdy wprowadzone dane ubezpieczonego będą zgodne z rejestrem RU PESEL, program wyświetli komunikat „Wprowadzone dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej są zgodne z rejestrem PESEL”.